Ponte Villoni Montepulciano d’Abruzzo

Tørr med saftige tanniner, lang ettersmak.
Produsent Les Grands Chais de France
Opphav Italia
Produkttype Rødvin
Volum 3

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger.
Nærmere informasjon finner du her.

449,90 kr

Kjøp